വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹാ: ജൂലൈ 3

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒരാളാണ് തോമാശ്ലീഹാ. ഇദ്ദേഹം തോമസ്, ദിദിമോസ്, മാർത്തോമാ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. .യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അവകാശവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ വിശുദ്ധ തോമസിന് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അപ്പോസ്തലനെന്ന നിലയിൽ, കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തോമസ് സമർപ്പിതനായിരുന്നു. അവിടത്തെ അധികാരികളുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ശത്രുത മൂലം അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായ യഹൂദ്യയിലേക്ക് യേശു മടങ്ങിവരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, അവൻ ഉടനെ മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നമുക്കും പോകാം, അവനോടൊപ്പം മരിക്കാം” (യോഹ 11: 16).

എന്നിരുന്നാലും, ഈ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, കുരിശുമരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ നിൽക്കാൻ തോമസ് വളരെ ദുർബലനായി എന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവരുടെ കഥ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ അവൻ്റെ കൈകളിൽ നഖത്തിൻ്റെ അടയാളം കാണുകയും നഖത്തിൻ്റെ അടയാളത്തിൽ എൻ്റെ വിരൽ വയ്ക്കുകയും അവൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ എൻ്റെ കൈ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല” (യോഹ 20:25). ).

ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തോമസിനോട് പറഞ്ഞു, “നിൻ്റെ വിരൽ ഇവിടെ വയ്ക്കുക, എൻ്റെ കൈകൾ കാണുക, നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക, അവിശ്വാസിയാകരുത്, പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുക.” തോമസ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ, “എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ദൈവമേ!”

എ.ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്തുമതം പ്രസംഗിച്ചു. യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഒരു മിഷനറിയായി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രചരിപ്പിച്ചത് സമൂഹത്തിലെ സേവന-അഭിമുഖ്യമുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽമ തം ജനപ്രിയമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.

പെന്തക്കോസ്തിന് ശേഷം, വിശുദ്ധ തോമസ് പരമ്പരാഗതമായി പേർഷ്യക്കാരോടും മേദിയരോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതുവരെ, അവിടെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും ഒടുവിൽ എ.ഡി. 72-ൽ രക്തസാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു.

error: Content is protected !!