വിശുദ്ധ റൊമുവാൾഡ് : ജൂൺ 19

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച റൊമുവാൾഡ് ആഡംബരവും ലൗകികവുമായ ചുറ്റുപാടിലാണ് വളർന്നത്, അവിടെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലോ മതപരമായ ഭക്തിയിലോ…

ഷോനൗവിലെ വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് :ജൂൺ 18

വിശുദ്ധ എലിസബത്ത് ഒരു ബെനഡിക്റ്റൈൻ ദർശകനായിരുന്നു. അവൾക്ക് പ്രവചനത്തിൻ്റെ വരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൈശാചിക ശക്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളും അവൾ അനുഭവിച്ചു. 1126-ൽ…

വിശുദ്ധ ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് റെജിസ് : ജൂൺ 16

1597 ജനുവരി 31-ന് ഫ്രാൻസിലെ ഫോണ്ട്‌കൂവെർട്ടിൽ ജനിച്ച ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് റെജിസ് ഒരു കത്തോലിക്കാ കുടുംബത്തിലാണ് വളർന്നത്. അഗാധമായ ഭക്തിയുടെയും…

വിശുദ്ധ മെത്തോഡിയസ്: ജൂൺ 14

പൗരസ്ത്യ സഭയിൽ ഐക്യത്തിനും അനുരഞ്ജനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വിശുദ്ധ മെത്തോഡിയസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന അഞ്ച് വർഷം കോൺസ്റ്റാൻ്റിനോപ്പിളിലെ പാത്രിയർക്കീസായി…

വിശുദ്ധ ബർണബാസ്: ജൂൺ 11

വിശുദ്ധ ബർണബാസ് സൈപ്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേവ്യനായിരുന്നു. അവൻ വിശുദ്ധ പൗലോസിനൊപ്പം വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോസേഫ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു.…

വിശുദ്ധ ബാര്‍ഡോ : ജൂൺ 10

982-ല്‍ ജെര്‍മ്മനിയിലെ ഓപ്പര്‍ഷോഫെനിലെ കുലീന കുടുംബത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ബാര്‍ഡോ ജെനിച്ചത്. വിശുദ്ധന്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങള്‍ പഠിച്ചത് ഒരു വയസ്സായ…

വിശുദ്ധ എഫ്രേം: ജൂൺ 9

എഡെസയിലെ എഫ്രേം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സിറിയൻ വിശുദ്ധ എഫ്രേം, നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നിസിബിസ് നഗരത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.…

error: Content is protected !!