വിശുദ്ധ കോളെറ്റ് : മാർച്ച് 6

ഫ്രാൻസിലെ പിക്കാർഡി മേഖലയിലെ കോർബി ഗ്രാമത്തിൽ 1381 ജനുവരി 13 ന് വിശുദ്ധ കോളെറ്റ് ജനിച്ചു. കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റ് ഒരു മരപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകളായിരുന്നു. അവളുടെ ജനനസമയത്ത് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏകദേശം 60 വയസ്സായിരുന്നു. അവൾ 17-ാം വയസ്സിൽ അനാഥയായിത്തീർന്നു.

ഒരു ബെനഡിക്റ്റൈൻ മഠാധിപതിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിച്ചു. കോളെറ്റിൻ്റെ രക്ഷാധികാരി അവളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ കോലെറ്റ് മതപരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു.

കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെഗ്വിൻസിലും ബെനഡിക്റ്റൈൻസിലും ചേരാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു. ഫ്രാൻസിസ്കൻ തൃതീയ സന്യാസിനി 1402 സെപ്തംബർ 17-ന് 21-ാം വയസ്സിൽ കോലെറ്റ് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് മതിൽ കെട്ടി, അതിൻ്റെ ഒരേയൊരു തുറക്കൽ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഗ്രിൽ ചെയ്ത ജാലകമായിരുന്നു.

കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റിന് അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിനെ കണ്ട ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സെൻ്റ് ക്ലെയറിൻ്റെ ഭരണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗൗരവത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. കോളെറ്റ് മടിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം അന്ധനും മൂന്ന് ദിവസം മൂകതയും ബാധിച്ചു. അവൾ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ സൂചനകളായിരുന്നു ഇത്.

കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റ് തൻ്റെ ദൗത്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. തൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പിന്നിൽ തനിക്ക് കൂടുതൽ പരമാധികാരം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവൾ നഗ്നപാദനായി പീറ്റർ ഡി ലൂണയെ കാണാൻ ഫ്രാൻസിലെ നൈസിലേക്ക് നടന്നു.

ഭിന്നിപ്പുള്ള പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിമൂന്നാമനായി ഫ്രഞ്ചുകാർ അംഗീകരിച്ചു. അവൻ അവളെ ഒരു പാവം ക്ലെയർ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു, അവൾ അവളെ പരിഷ്കരിക്കാനോ കണ്ടെത്താനോ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മൈനറസുകളുടെ എല്ലാ കോൺവെൻ്റുകളുടെയും മേലധികാരിയാക്കി. ഫ്രാൻസിസ്‌ക്കൻ സന്യാസിമാർക്കും ത്രിതീയർക്കും ഒരു മിഷനറും.

കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റ് കോൺവെൻ്റിൽ നിന്ന് കോൺവെൻ്റിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു, എതിർപ്പ്, അപവാദം, ദുരുപയോഗം എന്നിവയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു, കൂടാതെ ആഭിചാരം ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. അവൾ ചില വികസനം നടത്തി, പ്രത്യേകിച്ച് സവോയിൽ. ഇവിടെ അവളുടെ പരിഷ്കരണം അനുഭാവികളെ നേടി. ഫ്രാൻസിലെ ബർഗണ്ടി, ബെൽജിയത്തിലെ ഫ്‌ലാൻഡേഴ്‌സ്, സ്‌പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണ്
പുരോഗതി കൈവരിച്ചത്.

കോർബിയിലെ സെൻ്റ് കോളെറ്റ്, മൃഗങ്ങളോടുള്ള വിലമതിപ്പും പരിചരണവും കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അഭിനിവേശത്തോടുള്ള അഗാധമായ ഭക്തിക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും അവൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഉപവസിച്ചു. വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച ശേഷം കോളെറ്റ് മണിക്കൂറുകളോളം ആഹ്ളാദ ഭരിതയായി. സ്വന്തം മരണ തീയതി അവൾ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു. 1447 മാർച്ച് 6 (66 വയസ്സ്) ന് മരിച്ചു.

1740 ജനുവരി 23-ന് ക്ലെമൻ്റ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 1807 മെയ് 24-ന് പയസ് ഏഴാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗർഭം ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഗർഭിണികൾ, രോഗികളായ കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെ രക്ഷാധികാരിയായി അവൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു.

error: Content is protected !!