വിശുദ്ധ മറ്റിൽഡ : മാര്‍ച്ച് 14

895-ൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു രാജകുടുംബത്തിലാണ് മറ്റിൽഡ ജനിച്ചത്. ഒരു കോൺവെൻ്റിലെ മഠാധിപതിയായിരുന്ന മുത്തശ്ശിയാണ് അവളെ വളർത്തിയത്. പ്രാർത്ഥനയിലും ഭക്തിയിലും മറ്റിൽഡ ജീവിച്ചു.

മറ്റിൽഡ ഹെൻറിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു, അവർ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ജർമ്മൻ സിംഹാസനത്തിൽ കയറി. അവളുടെ ന്യായവിധിയിലും നന്മയിലും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന ഹെൻറിയെ ഒരിക്കലും അലോസരപ്പെടുത്താത്ത അവളുടെ ചാരിറ്റിയിൽ അവൾ ഉദാരമതിയായിരുന്നു.

അവർക്ക് 5 കുട്ടികൽ ഉണ്ടായി. അവരിൽ ഒരാളായ ബ്രൂണോ ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരാൾ, ഓട്ടോ, വിശുദ്ധ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായി. ഹെൻറി യുദ്ധത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു, പക്ഷേ ജർമ്മൻ ജനതയെ ഒരു രാജ്യമാക്കി ഏകീകരിച്ചു.

23 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനുശേഷം, ഹെൻറി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, മട്ടിൽഡ ഒരു വിധവയായി അവശേഷിച്ചു. അവളുടെ മകൻ ഓട്ടോ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, ഇത് ഒരു സഹോദരനുമായി സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. ഇരുവരും അനുരഞ്ജനം നടത്തി. എന്നാൽ മറ്റിൽഡയുടെ ഔദാര്യത്തോട് ഹെൻറിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ സമ്പത്ത് പാഴാക്കിയതായി അവർ ആരോപിച്ചു.

അവൾ കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അവളുടെ മകൻ ഓട്ടോയുമായി അനുരഞ്ജനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അവൻ ചക്രവർത്തിയായപ്പോൾ, അവൻ അവളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. അവൾ മൂന്ന് കോൺവെൻ്റുകളും ഒരു ആശ്രമവും സ്ഥാപിച്ചു. അവൾ വളർന്ന മഠത്തിൽ അവളുടെ വാർദ്ധക്യം ചെലവഴിച്ചു. 963 മാര്‍ച്ച് 14-ന് സെൻ്റ് കോൺവെൻ്റിൽ വച്ചാണ് അവൾ മരിച്ചത്. മറ്റിൽഡയെ ഭർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ അടക്കം ചെയ്തു,

നോട്രെ ഡാം കാമ്പസിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് ബസിലിക്കയിലെ റെലിക്വറി ചാപ്പലിൽ സെൻ്റ് മറ്റിൽഡയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകൾ വിശ്രമിക്കുന്നു, ബസിലിക്കയുടെ സ്റ്റെയിൻ ഗ്ലാസ് ജാലകങ്ങളിലും അവളെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇടതുവശത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജാലകത്തിൽ, പാവങ്ങളോടുള്ള അവളുടെ ഔദാര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മട്ടിൽഡ ഒരു ചെങ്കോലും നാണയങ്ങളും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ ജാലകം, വലതുവശത്ത്, മറ്റിൽഡ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവളുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളും അവളുടെ പിന്നിൽ അസൂയയോടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

സെൻ്റ് മറ്റിൽഡ വിധവകളുടെ രക്ഷാധികാരിയും പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ രക്ഷാധികാരിയും മദ്ധ്യസ്ഥനുമാണ്.

വിധവകളുടെ രക്ഷാധികാരിയും ദയയുള്ള രാജ്ഞിയുമായ വിശുദ്ധ മറ്റിൽഡ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മക്കളുടെ പരിഹാസങ്ങൾക്കിടയിലും ദരിദ്രരെ പരിചരിച്ച ദയയുള്ള രാജ്ഞി – ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.

error: Content is protected !!