വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ: ജൂൺ 1

വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ ജനിച്ചത് ആധുനിക ഇസ്രായേലിലെ ഫ്ലാവിയ നെപ്പോളിസിൽ, ഏകദേശം 100-114 എ.ഡി. അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിജാതീയരും ഗ്രീക്ക് വംശജരുമായിരുന്നു.. ജസ്റ്റിന് സാഹിത്യത്തിലും ചരിത്രത്തിലും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി.

ജസ്റ്റിൻ സത്യത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തത്ത്വചിന്തയിൽ താൽപ്പര്യപ്പെടുകയും സാമ്രാജ്യത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ച വിവിധ ചിന്താധാരകളിൽ സത്യത്തിനായി തിരയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തത്ത്വചിന്തകരുടെ ബുദ്ധിപരമായ അഹങ്കാരങ്ങളിലും പരിമിതികളിലും ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രകടമായ നിസ്സംഗതയിലും അദ്ദേഹം നിരാശനായി.

നിരവധി വർഷത്തെ പഠനത്തിന് ശേഷം, ജസ്റ്റിൻ തൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് സത്യം നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ തത്ത്വചിന്തയുടെ പര്യാപ്തതയെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരു വൃദ്ധനുമായി ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യഹൂദ പ്രവാചകന്മാരെ പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഈ എഴുത്തുകാർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രചോദനത്താൽ മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവും അവൻ്റെ സഭയുടെ അടിത്തറയും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിൻ എപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാരണം ദൂരെ നിന്ന് ആരാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്ഷമാപണത്തിൽ എഴുതുന്നു: “ഞാൻ പ്ലേറ്റോയുടെ ശിഷ്യനായിരിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട്, മരണത്തിലും മനുഷ്യർ ഭയപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ അവർ നിർഭയരായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, അവർക്ക് അത് അസാധ്യമാണെന്ന് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു. തിന്മയിലും സുഖഭോഗത്തിലും ജീവിക്കുക. തത്ത്വചിന്തകൻ ഒടുവിൽ ഏകദേശം 30 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സ്നാനമേൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

പരിവർത്തനത്തിനുശേഷം, ജസ്റ്റിൻ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം തത്ത്വചിന്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് തുടർന്നു. വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി മരണമടഞ്ഞ മറ്റ് കത്തോലിക്കരുടെ സമർപ്പിത മാതൃകയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, റോമിലേക്ക് മാറിയതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം ലളിതവും കഠിനവുമായ ഒരു ജീവിതശൈലി സ്വീകരിച്ചു.

തൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും മതപരമായ പ്രബോധനം നൽകുകയും ചെയ്തതിനാൽ ജസ്റ്റിൻ ഡീക്കനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. യഹൂദന്മാർ, വിജാതീയർ, ക്രിസ്ത്യാനിതര തത്ത്വചിന്തകർ എന്നിവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾക്കെതിരെ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി വാദിച്ച ആദ്യകാല ക്ഷമാപണ കൃതികളുടെ രചയിതാവായാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ കൃതികളിൽ പലതും റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എഴുതിയതാണ്. സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന നുണകളെ നിരാകരിക്കാൻ. ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഒന്നും നേടാനില്ലെന്നും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഏറെയുണ്ടെന്നും റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ജസ്റ്റിൻ ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ രണ്ട് ക്ഷമാപണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ “അപ്പോളജീസ്”, “ഡയലോഗ് വിത്ത് ട്രിഫോൺ” എന്നിവയായിരുന്നു.

ഈ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ജസ്റ്റിൻ ആദ്യകാല സഭയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആരാധനാ രീതികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ രേഖാമൂലമുള്ള വിവരണങ്ങൾ നൽകി. ആധുനിക കാലത്ത്, ജസ്റ്റിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ എല്ലാ അവശ്യ കാര്യങ്ങളിലും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഞായറാഴ്ച ആരാധനക്രമത്തെ ഒരു ബലിയായി ജസ്റ്റിൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ കുർബാനയെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവും ആണെന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഗുരുതരമായ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നാനമേറ്റ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സഭ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ വിശുദ്ധമായ ഒരു വിളിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 150-ഓടെ അൻ്റോണിയസ് പയസ് ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതിരോധം, സഭയെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണണമെന്ന് ചക്രവർത്തിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. എന്നിരുന്നാലും, 167-ൽ, മാർക്കസ് ഔറേലിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ വീണ്ടും പീഡനം ആരംഭിച്ചു.

ആ വർഷം ജസ്റ്റിൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തെഴുതി. അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു തത്ത്വചിന്തകനും അറിയപ്പെടുന്ന “ധ്യാനങ്ങളുടെ” രചയിതാവുമാണ്. പീഡനങ്ങളുടെ അനീതിയും ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തയെക്കാൾ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. ജസ്റ്റിൻ തൻ്റെ ബോധ്യങ്ങളുടെ ശക്തിയെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് താൻ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം വിശ്വാസികളോടൊപ്പം പിടികൂടി, റോമിലെ പ്രിഫെക്റ്റായ റസ്റ്റിക്കസിൻ്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നു. ജസ്റ്റിൻ തത്ത്വചിന്തകൻ എങ്ങനെയാണ് “സെൻ്റ്. ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷി.”

ജസ്റ്റിൻ തൻ്റെ ജീവൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പ്രിഫെക്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി: “ദൈവങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, ചക്രവർത്തിമാരുടെ ശാസനകൾ അനുസരിക്കുക.” നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചതിന് ആരെയും ന്യായമായി കുറ്റപ്പെടുത്താനോ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിൻ പ്രതികരിച്ചു.

ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന രീതിയെയും കുറിച്ച് റസ്റ്റിക്കസ് ജസ്റ്റിനെയും കൂട്ടാളികളെയും സംക്ഷിപ്തമായി ചോദ്യം ചെയ്തു.

“ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ വാക്ചാതുര്യത്താൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവരേ, നിങ്ങൾ ശരിയായ തത്ത്വചിന്തയുടെ ഒരു തൊഴിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരേ. ഞാൻ നിന്നെ തല മുതൽ കാൽ വരെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?”

ജസ്റ്റിൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സഹിച്ചാൽ, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനകം ലഭിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.”

“നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ നിമിത്തം പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല,” അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. “ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, ഒരിക്കലും വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കില്ല.” വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലിൽ ആറ് കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം ജസ്റ്റിനെ ചാട്ടവാറിനടിച്ച ശേഷം ശിരഛേദം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്‌.

സഭയുടെ ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതൽ ജസ്റ്റിൻ രക്തസാക്ഷിയെ ഒരു വിശുദ്ധനായി കണക്കാക്കുന്നു. കിഴക്കൻ കത്തോലിക്കരും പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂൺ 1 ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.

error: Content is protected !!