ലോസ് ആൻഡീസിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ : ഏപ്രിൽ 12

1900-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ചിലിയിലെ സാൻ്റിയാഗോയിൽ ജീവിച്ച ജവാന ഫെർണാണ്ടസ് ഫ്രഞ്ചിൽ ജനിച്ച ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചു. ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തെരേസ്.

ആ അനുഭവം ദൈവത്തെ സേവിക്കാനുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ആഴത്തിലാക്കുകയും അവൾ പിന്തുടരുന്ന പാത വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. 19-ാം വയസ്സിൽ ജുവാന തെരേസ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് കർമ്മലീത്ത കന്യാസ്ത്രീയായി.

മഠം തെരേസ ആഗ്രഹിച്ച ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയും ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണമായും അർപ്പിതമായ ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പ്രാർത്ഥനയിലും ത്യാഗത്തിലും അവൾ തൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. “ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റേതാണ്,” അവൾ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി. “അവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, എൻ്റെ തുടക്കവും അവസാനവുമാണ്.”

തൻ്റെ ഹ്രസ്വ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ, തെരേസ കത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പോസ്തോലേറ്റ് ആരംഭിച്ചു, ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ചിന്തകൾ നിരവധി ആളുകളുമായി പങ്കിട്ടു.

20-ആം വയസ്സിൽ അവൾക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. 1993-ൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ച അവൾ ചിലിയുടെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധയാണ്.

error: Content is protected !!