ചരിത്ര സിമ്പോസിയം

” ചരിത്രം അറിയുക ചരിത്ര ബോധമുള്ളവരാവുക…” എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി എസ്.എം.വൈ.എം – കെ.സി.വൈ.എം പാലാ രൂപത എസ്.എം.വൈ.എം ഇലഞ്ഞി ഫൊറോനയുടെയും, യൂണിറ്റിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 10-ാം തീയതി (ബുധനാഴ്ച) ഉച്ചയ്ക്ക് 02.00 മണിക്ക് സെൻറ്. പീറ്റേഴ്സ് & സെൻറ്. പോൾ ഫൊറോന ദേവാലയം ഇലഞ്ഞിയിൽ വെച്ച് ചരിത്ര സിമ്പോസിയം നടത്തപ്പെടുന്നു.

error: Content is protected !!