വിശുദ്ധ തോമസ് മോറും വിശുദ്ധ ജോൺ ഫിഷറും: ജൂൺ 22

ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻ്റിലെ ഒരു വിശിഷ്ട രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു തോമസ് മോർ. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കത്തോലിക്കനും സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവും അർപ്പണബോധമുള്ള പിതാവുമായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം ഹെൻറി എട്ടാമൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു, രാജാവ് തന്നെ ഒടുവിൽ തോമസിനെ ലോർഡ് ചാൻസലറുടെ പ്രമുഖ ഓഫീസിലേക്ക് ഉയർത്തി.

ഹെൻറി രാജാവിൻ്റെ വിവാഹമോചനത്തെ എതിർത്ത തോമസ് തൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയോടും വിശ്വാസത്തോടും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, ഹെൻറി സഭാ പഠിപ്പിക്കലുകളെ പരസ്യമായി ധിക്കരിക്കുകയും ആൻ ബോളിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഭാര്യയെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പകരം രാജാവിൻ്റെ സൗഹൃദം, സ്വന്തം പൊതുജീവിതം, സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

തോമസിനെ തൽഫലമായി ലണ്ടൻ ടവറിൽ തടവിലിടുകയും ഒടുവിൽ 1535 ജൂലൈ 6-ന് അപലപിക്കുകയും ശിരഛേദം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും രക്ഷാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

സെൻ്റ് ജോൺ ഫിഷർ

സെൻ്റ് തോമസ് മോറിൻ്റെ സുഹൃത്തായ സെൻ്റ് ജോൺ ഫിഷറിനും ഹെൻറി എട്ടാമനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു.

റോച്ചസ്റ്ററിലെ ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ, വലിയ ചായ്‌വുള്ളതും ആഴമേറിയതും അചഞ്ചലവുമായ വിശ്വാസമുള്ള ആളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ രാജാവ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയുടെ ആജീവനാന്ത ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

പാപ്പൽ ഓഡിറ്റിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭയുടെ മേലുള്ള ഹെൻറിയുടെ കടന്നുകയറ്റ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിഷപ്പ് ഫിഷർ ധീരമായി പാർലമെൻ്റിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സർ തോമസ് മോർ തൻ്റെ ഉന്നതപദവിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പ്രസംഗവേദിയിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി പ്രസംഗിച്ചു. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ക്രോധത്തിന് ഇരയായി ഫിഷറിനെ തൂക്കിലേറ്റാനും വിധിച്ചു;

തോമസ് മോറെയും ജോൺ ഫിഷറെയും 1886-ൽ ലിയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും 1935-ൽ പയസ് പതിനൊന്നാമൻ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാൾ സാധാരണക്കാരനും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും, മറ്റൊരാൾ പുരോഹിതനും ബിഷപ്പും – അവർ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിനെതിരെ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മാതൃകകളും വീരന്മാരുമായി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു.

error: Content is protected !!