വാഴ്ത്തപ്പെട്ട റാണി മരിയ: ദൈവസ്‌നേഹത്തിനായി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞവള്‍

ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കൂ എന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനം ശിരസാ വഹിച്ച്, സുവിശേഷത്തെയും യേശുസ്‌നേഹത്തെയും പ്രതി സ്വയം ബലിയായി തീര്‍ന്ന മഹത്…

error: Content is protected !!