മാര്‍ച്ച് 17: വിശുദ്ധ പാട്രിക് മെത്രാന്‍

പാട്രിക് ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു റോമൻ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല, ആനന്ദത്തിനായി സ്വയം അർപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതം ആകെ മാറി.

പതിനാറാം വയസ്സിൽ, കടൽക്കൊള്ളക്കാർ പാട്രിക്കിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അവർ അവനെ കടൽ കടന്ന് അയൽ ദ്വീപായ അയർലണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ അവനെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് വിൽക്കുകയും ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏകാന്തതയിൽ, അവൻ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു, പിന്നീട് തൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ദൈവസ്നേഹം എന്നിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നു, എൻ്റെ വിശ്വാസം ദൃഢമായി. എൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാർത്ഥനകൾ.

ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പാട്രിക് രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടനിലേക്കും പിന്നീട് ഗൗളിലേക്കും പോയി, അവിടെ അദ്ദേഹം 12 വർഷം ഓക്‌സെറിലെ ബിഷപ്പായ സെൻ്റ് ജെർമെയ്ൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചു, വീണ്ടും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മടങ്ങി.

അയർലണ്ടിലേക്ക് ഒരു മിഷനറിയായി മടങ്ങിവരാനുള്ള ഒരു വിളി അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. 30 വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം അയർലണ്ടിൽ താമസിച്ചു, മതപരിവർത്തനം നടത്തി, സ്നാനം നൽകി, ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.”അയർലണ്ടിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ” എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്.

error: Content is protected !!