വിശുദ്ധ ജോസ്മരിയ എസ്‌ക്രീവ : ജൂൺ 26

1902 ജനുവരി 9 ന് സ്പെയിനിലെ ബാർബാസ്ട്രോയിൽ ഒരു ഭക്ത കുടുംബത്തിൽ ജോസ്മരിയ എസ്‌ക്രീവ ജനിച്ചു. ചെറുപ്പത്തിൽ, ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസി മഞ്ഞിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച നഗ്നമായ കാൽപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ചെറിയ ഈ അടയാളം ആ യുവാവിൽ വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു വലിയ മതിപ്പ് അവശേഷിപ്പിച്ചു. അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കാനും പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും സഹായിച്ചു.

ലോഗ്രോനോയിലെ വൈദിക പഠനകാലത്ത് കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ മറിയത്തോടുള്ള അഗാധമായ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

“അവളുടെ മകൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കന്യക എപ്പോഴും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്,” അവൻ പറഞ്ഞു, തൻ്റെ ഇഷ്ടം അവനോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അവളോട് പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു.

1925 മാർച്ച് 28-ന് ജോസ്മരിയ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. തൻ്റെ ആദ്യകാല ശുശ്രൂഷയിൽ, കുട്ടികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, കലാകാരന്മാർ, തൊഴിലാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വിവിധ ആളുകൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അതേസമയം അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും സഹായിക്കാൻ നിയമം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം, പിൻവാങ്ങുന്നതിനിടയിൽ, ദൈവം തനിക്കായി ഉദ്ദേശിച്ച ദൗത്യം ജോസ്മരിയ കണ്ടു. അത് ഒപസ് ഡീയുടെ രൂപത്തിൽ (“ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി”) സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയ ആത്മീയതയും തൊഴിൽപരമായ പാതയും തുറന്നുകൊടുക്കുക. ഈ പ്രിലേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറും. അക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ പല ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി.

യുവ പ്രസ്ഥാനം അതിവേഗം വളരാൻ തുടങ്ങി. പ്രത്യേക യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിച്ചു. 1930-കളുടെ അവസാനത്തിൽ, സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്തരയുദ്ധം സഭയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുത്തി, ജോസ്മരിയ തൻ്റെ ജോലി തുടർന്നു. വിശുദ്ധിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിയും അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും ഈ സമയത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങി.

1946-ൽ, ജോസ്മരിയ റോമിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. തൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാർപ്പാപ്പയുടെ അംഗീകാരം പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തു. തുടർച്ചയായി വന്ന മാർപ്പാപ്പമാർ അവരുടെ അനുഗ്രഹവും വാത്സല്യവും അയച്ചപ്പോഴും, ഓപസ് ദേയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജോസ്മരിയയെ ബാധിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ ഒരിക്കലും പുഞ്ചിരി നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ മാർപാപ്പയുടെ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ആഹ്വാനത്തെ ജോസ്മരിയ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അൽമായ വ്യക്തികൾക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം, അൽമായരുടെ ജീവിതത്തിൽ വത്തിക്കാൻ രണ്ടാമൻ്റെ നവീകരിച്ച ശ്രദ്ധയുടെ മുന്നോടിയായാണ് കൗൺസിൽ പിതാക്കന്മാർ കണ്ടത്. ഓപസ് ഡീയുടെ ജീവിതത്തിലും ആരാധനയിലും കൗൺസിലിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ, ജോസ്മരിയ തൻ്റെ സംഘടനയെ കാറ്റെക്കൈസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചു. പലപ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ചു.

1975 ജൂൺ 26-ന് 73-ാം വയസ്സിൽ ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം എസ്‌ക്രീവ അന്തരിച്ചു. 2002-ൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 26-ന് കത്തോലിക്കാ സഭ പുരോഹിതനും ദി പ്രെലേച്ചർ ഓഫ് ഹോളി ക്രോസിൻ്റെയും ഓപസ് ഡീയുടെയും സ്ഥാപകനുമായ വിശുദ്ധ ജോസ്മരിയ എസ്‌ക്രീവയുടെ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു.

error: Content is protected !!