വിശുദ്ധ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡി ലാ സല്ലെ : ഏപ്രിൽ 7

വിശുദ്ധ ജോൺ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഡി ലാ സല്ലെ ഏപ്രിൽ 30 ന് ഫ്രാൻസിലെ റീംസിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹം പാരീസിൽ പഠിച്ചു. 1678-ൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. ദരിദ്രർക്കൊപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഈ ലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തായാലും “രക്ഷയിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ” എന്ന് തോന്നുന്ന ദരിദ്രരുടെ ദുരവസ്ഥയിൽ പ്രേരിതനായി, സ്വന്തം കഴിവുകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും കുട്ടികളുടെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.

1680-ൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകളിലെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചു. വ്യക്തിഗത പ്രബോധനത്തേക്കാൾ ക്ലാസ്റൂം അധ്യാപനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ ആദ്യ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇറ്റലിയിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കൂളുകൾ രൂപീകരിച്ചു. 1950-ൽ പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ രക്ഷാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ ദി ബ്രദേഴ്‌സ്‌ ഓഫ്‌ ദി ക്രിസ്റ്റ്യൻ സ്‌കൂളിന്റെ സ്ഥാപകനും ക്രൈസ്‌തവ അദ്ധ്യാപകരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനുമാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ. അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ആസ്ത്മയും വാതരോഗവും ബാധിച്ച അദ്ദേഹം 68-ാം വയസ്സിൽ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചു, 1900-ൽ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

error: Content is protected !!