ഏപ്രിൽ 17 : വിശുദ്ധ അനിസെറ്റസ് മാർപാപ്പ

വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പിൻഗാമിയായ വിശുദ്ധ അനിസെറ്റസ്, വിശുദ്ധ പയസ് ഒന്നാമൻ്റെ പിൻഗാമിയായി പതിനൊന്ന് വർഷം ഭരിച്ചു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ ഏഷ്യയിലെ പള്ളികൾക്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയ നാളുകളിൽ ജ്ഞാനവാദത്തിൻ്റെ അപകടകരമായ തെറ്റുകൾക്കെതിരെ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പോരാടേണ്ടിവന്നു.

വിശുദ്ധ അനിസെറ്റസിനെ, സ്മിർണയിലെ ബിഷപ്പായ വിശുദ്ധ പോളികാർപ്പ് റോമിൽ സന്ദർശിച്ചു. പോളികാർപ്പിൻ്റെ ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ ഐറേനിയസ് പറയുന്നതുപോലെ റോമിലെ പള്ളിയിൽ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച ആഘോഷിക്കുന്ന ആചാരത്തെ ഈ മാർപ്പാപ്പ അനുകൂലിച്ചു,

സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്ത് വിശ്വാസത്തെ ദുഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വ്യാജ പ്രസംഗകരായ വാലൻ്റൈൻ, മാർഷ്യൻ എന്നിവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ അനിസെറ്റസിൻ്റെ ജാഗ്രത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. വിശുദ്ധ അനിസെറ്റസ്, സഭാ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായമായി പുരോഹിതന്മാർക്ക് ടോൺസർ സ്ഥാപിച്ചു.

റോമിലെ ആദ്യത്തെ അമ്പത്തിനാല് ബിഷപ്പുമാരിൽ, റോമിലെ സെൻ്റ് പോൾ ബസിലിക്കയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, അമ്പത്തിമൂന്ന് പേർ വിശുദ്ധരുടെ ഇടയിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കൂടാതെ സെൻ്റ് പീറ്റർ മുതൽ ക്ലെമൻ്റ് XII വരെയുള്ള ഇരുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മാർപ്പാപ്പമാരിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് പേരുകൾ റോമൻ രക്തസാക്ഷിശാസ്ത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രാകൃത യുഗങ്ങളിൽ, തീക്ഷ്ണതയുടെയും തികഞ്ഞ വിശുദ്ധിയുടെയും ആത്മാവ് മിക്ക വിശ്വാസികളിലും, പ്രകടമായിരുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രം വളര്‍ന്നിട്ടില്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയും ആചാരമുറകളെയും വിവേചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ മാര്‍പാപ്പമാര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താലാണ്. ആകയാല്‍ പേപ്പല്‍ തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് വിനയപൂര്‍വം സദാ സ്വീകരിക്കാം.

error: Content is protected !!