വിശുദ്ധ ബർണബാസ്: ജൂൺ 11

വിശുദ്ധ ബർണബാസ് സൈപ്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലേവ്യനായിരുന്നു. അവൻ വിശുദ്ധ പൗലോസിനൊപ്പം വിജാതീയരുടെ അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോസേഫ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു. മറ്റ് അപ്പോസ്തലന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് ബർണബാസ് എന്ന പേര് നൽകി, അതിനർത്ഥം “പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെ മകൻ” എന്നാണ്.

എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും പൊതുവായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ ബർണബാസ് തൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു വയൽ വിറ്റ് പണം കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊസ്തലന്മാരുടെ കാൽക്കൽ വെച്ചു. അവൻ ജറുസലേമിലെ സഭയുടെ നേതാവായി.

ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്ന പൗലോസ് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ശിഷ്യന്മാർക്ക് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് സംശയം തോന്നിയിരുന്നു.

അവനുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും അവനോട് ക്ഷമിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ബർണബാസ് ആയിരുന്നു. അതിനാൽ, രണ്ടാമത്തെ അവസരങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയാണ് ബർണബാസ്.

ബർണബാസ് അന്ത്യോക്യയിലെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അനേകരെ കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെയാണ് യേശുവിൻ്റെ അനുയായികളെ ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. കടുത്ത ക്ഷാമം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം അയക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പങ്കും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിവരിക്കുന്നു.

സൈപ്രസിലെ സലാമിസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. ജൂൺ 11 നാണ് വിശുദ്ധ ബർണബാസിൻറെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.

error: Content is protected !!