ഉണ്ണീശോയുടെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ 151-ാം ജന്മദിനം…

ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ MCBS ഉണ്ണീശോയുടെ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യാ ഭൂജാതയായിട്ട് ഇന്ന് ജനുവരി രണ്ടിനു 151 വർഷം തികയുന്നു. 1873…

error: Content is protected !!