ഏപ്രില്‍ 1: ഓര്‍മശക്തി പൂര്‍ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും പ്രാര്‍ഥനകള്‍ മറക്കാത്ത വിശുദ്ധ ഹഗ്ഗ്

വിശുദ്ധന്റെ പിതാവായിരുന്ന ഒഡീലോ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യത്തിലെ ഒരുന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. വളരെ ധീരതയോടും, വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലി…

error: Content is protected !!